Số dương là một sốgiá trị lớn hơn 0.[1] Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp số thực .[1]

Biểu thịSửa đổi

Số dương được biểu thị bằng công thức đại số  .[1]

Tập hợp các số dương là tập hợp các số thực có giá trị lớn hơn 0. Thông thường được ký hiệu là:  +

Tập hợp các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên có giá trị lớn hơn 0.

Quy luậtSửa đổi

Nếu chúng ta có một số a bất kì nào đó thì

  1. a + 0 = a
  2. a + a +...+a (n số a) = na
  3. a + (-a) =0

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b c J. Dhombres & al., Toán học qua các thời đại, Bordas (1987), p. 91.