Số nguyên

các số nguyên miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt, và các thứ tự đó được bảo toàn dưới phép cộng

Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,...) và số 0. Phát biểu một cách hình thức như sau: các số nguyên là miền nguyên sắp xếp theo một thứ tự duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp xếp theo một thứ tự tốt (well-ordered), và các thứ tự đó được bảo toàn dưới phép cộng. Cũng như số tự nhiên, các số nguyên hợp thành một tập hợp vô hạn đếm được.

Tập hợp gồm tất cả các số nguyên thường được ký hiệu bằng chữ Z in đậm, (hoặc chữ bảng đen), đó là viết tắt của Zahl (có nghĩa "số" trong tiếng Đức).

Biểu diễn số nguyênSửa đổi

Số nguyên âm có thể được biểu diễn trên tia đối của tia số đó , gọi là trục số. Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số. Trục số có thể được vẽ theo hướng ngang (nằm) hoặc hướng dọc (đứng).

Khi vẽ trục số ngang, chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm.

Tương tự như vậy, khi vẽ trục số dọc, chiều từ dưới lên trên gọi là chiều dương (cũng được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ trên xuống dưới gọi là chiều âm.

Số đốiSửa đổi

Hai số đối nhau khi chúng cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 trên trục số. Để viết số đối của một số nguyên dương, chỉ cần viết dấu "−" trước số đó; và ngược lại với số nguyên âm. Ví dụ:

  • Số đối của 1 là −1;
  • Số đối của 2 là −2;
  • Số đối của 3 là -3;
  • Số đối của -4 là 4;
  • Số đối của -5 là 5;
  • Số đối của -6 là 6;
  • Trường hợp đặc biệt: Số đối của 0 là 0.

Các tập hợp sốSửa đổi

N(Natural): Tập hợp số tự nhiên
 
Tập hợp số
Z:(Zahl): Tập hợp số nguyên
Q: Tập hợp số hữu tỉ
I: Tập hợp số vô tỉ
R: Tập hợp số thực
C: Tập hợp số phức

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Hello xin chào tất cả các bạn Mình tên Là simmy,hoạt bát đáng yêu là phong cách của mình