Sở Alaska (tiếng Anh: Department of Alaska) là sự chỉ định về chính phủ Alaska từ khi được Hoa Kỳ mua vào năm 1867 cho đến khi được tổ chức thành Quận Alaska vào năm 1884. Trong thời kỳ bộ phận, Alaska thuộc quyền quản lý của Lục quân Hoa Kỳ (cho đến năm 1877), Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (từ 1877 đến 1879) và Hải quân Hoa Kỳ (từ 1879 đến 1884)[1]. Khu vực này sau đó trở thành Quận Alaska, sau đó là Lãnh thổ Alaska, sau đó là Bang Alaska.

Sở Alaska

1867–1884

Cờ Alaska

Cờ
Vị trí của Alaska
Vị trí của Alaska
Sở Alaska
Thủ đô Sitka
Chính phủ Lãnh thổ không có tổ chức
Thống đốc
 -  1868–1870 Brevet Maj. Gen. Jefferson C. Davis
 -  1874 Thiếu tá Quân đội George B. Rodney
 -  1884 Lt. Cmdr. Henry E. Nichols
Lịch sử
 -  Sở Alaska 18 tháng 10 năm 1867
 -  Địa khu Alaska 17 tháng 5 năm 1884

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Dershowitz, Nachum; Reingold, Edward M. (2008). Calendrical Calculations. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 47. ISBN 9780521885409.