Sở Lệ Vương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sở Lệ Vương (chữ Hán:楚厲王 hoặc 楚戾王) trong Tiếng Việt có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa