Sự kiện

trang định hướng Wikimedia

Sự kiện hay biến cố (tiếng Anh: event) có thể là:

Tụ tập đông người

sửa
 • Bữa tiệc, tức sự kiện mang tính xã hội, giải trí hay tụ họp đoàn thể, được tổ chức chủ yếu để tiêu khiển
 • Cảnh huống, một dạng trình diễn nghệ thuật
 • Hội thảo, tức buổi gặp mặt của những người có cùng một mối quan tâm
 • Lễ hội, tức sự kiện kỷ niệm hay tôn vinh một số mặt độc nhất vô nhị của cộng đồng
 • Nghi lễ, tức sự kiện mang tính chất lễ nghi, nghi thức và diễn ra vào một dịp đặc biệt
 • Sự kiện thể thao, nơi diễn ra các cuộc thi đấu thể thao
 • Sự kiện truyền thông, tức sự kiện được tổ chức dành cho công chúng
 • Tổ chức sự kiện hay quản lý sự kiện
 • Sự kiện lịch sử, cột mốc của một sự kiện trong quá khứ

Trong khoa học, công nghệ và toán học

sửa
 • Biến cố (lý thuyết xác suất), tức một tập các kết quả đầu ra mà tương ứng với nó người ta sẽ gán kèm với một số thực (hay còn gọi là một xác suất)
 • Chân trời sự kiện, tức biên phía trong của không-thời gian gần một điểm kỳ dị mà tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát
 • Sự kiện tuyệt chủng, tức sự suy giảm rõ rệt mức độ phong phú và đa dạng các loài sinh vật lớn trong một thời gian ngắn