SWD

trang định hướng Wikimedia

SWD có thể là

  • Súng bắn tỉa Dragunov, tên viết tắt tiếng Ba Lan là SWD
  • Serial Wire Debug, giao diện phần cứng điện tử dùng giao thức JTAG
  • Southern Winds Airlines (tên theo mã ICAO)
  • Southwest DeKalb High School (Trường phổ thông Southwest DeKalb), Georgia, Mỹ
  • Spanish Water Dog (tên gốc: perro de agua español), chó lội nước Tây Ban Nha
  • Spotted wing drosophila, tên một loài ruồi giấm
  • Stockton, Whatley, Davin & Co., công ty lĩnh vực tài chính tại Jacksonville, Florida, Mỹ
  • Subject Headings Authority File (Schlagwortnormdatei), tên hệ thống chỉ mục của Đức
  • Sonic Wave Discs, tên hãng đĩa của ban nhạc người Anh Swervedriver