Sa la (định hướng)

Sa la trong tiếng Việt có thể được dùng để nói tới:

  • Loài cây Sa la lịch sử trong đức tin tôn giáo đạo Phật Shorea robusta.
  • Một sự nhầm lẫn dành cho loài cây Couroupita guianensis (cây đầu lân, hàm lân).
  • Một sự nhầm lẫn dành cho loài cây Saraca asoca (cây vàng anh, vô ưu).
  • Danh từ chỉ tên một số yếu tố địa lý cư trú, dịch vụ.