Sadanga là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Mountain, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 8.596 người trong 1.628 hộ.

Bản đồ Mountain Province với vị trí của Sadanga
Bản đồ Mountain Province với vị trí của Sadanga

Barangay Sửa đổi

Sadanga được chia thành 8 barangay.

  • Anabel
  • Belwang
  • Betwagan
  • Bekigan
  • Poblacion
  • Sacasacan
  • Saclit
  • Demang

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:Mountain Province