Sadeh (vương hậu)

nữ hoàng Ai Cập cổ đại

Sadeh là một vương hậu sống vào thời kỳ Vương triều thứ 11 trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Bà là một thứ phi của pharaon Mentuhotep II.

Bệ thờ của trong mộ của Sadeh
Sadeh
bằng chữ tượng hình
z
A
d
h Z1

Chôn cất

sửa

Ngôi mộ và nhà nguyện nhỏ của thứ phi Sadeh được tìm thấy trong quần thể đền thờ của Mentuhotep II tại Deir el-Bahari[1], cùng với 5 thứ phi khác: Ashayet, Henhenet, Kemsit, KawitMayet. Những bà thứ phi của Mentuhotep được suy đoán là người Nubia[2][3].

Mỗi phòng mộ của các bà thứ phi đều có một cỗ quách bằng đá vôi và một bức tượng linh hồn ka[4]. Cũng như những thứ phi kia, Sadeh được gọi là "Nữ tư tế của Hathor", "Người trang hoàng của Vua" và "Người vợ yêu quý của Vua"[5].

Không rõ cỗ quách của Sadeh được lưu giữ tại đâu.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Aidan Dodson & Dyan Hilton (2004), The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, tr.89 ISBN 0-500-05128-3
  2. ^ Willike Wendrick (2011), Egyptian Archaeology, Nhà xuất bản John Wiley & Sons, tr.151 ISBN 9781444359336
  3. ^ László Török (2008), Between Two Worlds: The Frontier Region Between Ancient Nubia and Egypt 3700 BC - 500 AD, Nhà xuất bản Brill, tr.83 ISBN 9789004171978
  4. ^ William Christopher Hayes (1990), The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in the Metropolitan Museum of Art, Tập 1, Nhà xuất bản Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, tr.160 ISBN 9780870991905
  5. ^ Wolfram Grajetzki (2005), Ancient Egyptian Queens: a hieroglyphic dictionary, Nhà xuất bản Golden House, tr.29 ISBN 978-0954721893