Saint-Beauzély (tổng)

Tổng Saint-Beauzély
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Occitanie
Tỉnh Aveyron
Quận Quận Millau
5
Mã của tổng 12 31
Thủ phủ Saint-Beauzély
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Jean-Claude Gineste
2008-2014
Dân số không
trùng lặp
2 062 người
(1999)
Diện tích 20 675 ha = 206,75 km²
Mật độ 9,97 hab./km²

Tổng Saint-Beauzély là một tổng thuộc tỉnh Aveyron trong vùng Occitanie.

Địa lýSửa đổi

Tổng này được tổ chức xung quanh Saint-Beauzélyquận Millau. Độ cao khu vực này dao động từ 300 m (Viala-du-Tarn) đến 1 102 m (Castelnau-Pégayrols) với độ cao trung bình 617 m.

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2001-2014 Jean-Claude Gineste SE Thị trưởng Viala-du-Tarn

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

Tổng Saint-Beauzély gồm 5 với dân số 2 062 người (điều tra dân số năm 1999, dân số không tính trùng)

Dân số
bưu chính

insee
Castelnau-Pégayrols 282 12620 12062
Montjaux 388 12490 12153
Saint-Beauzély 525 12620 12213
Verrières 342 12520 12291
Viala-du-Tarn 525 12490 12296

Biến động dân sốSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
2 041 2 407 2 105 2 046 2 031 2 062
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi