Saint Christopher-Nevis-Anguilla


St. Christopher-Nevis-Anguilla là một lãnh thổ hải ngoại trước đây của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland nằm ở Biển Caribe. Thực thể này sau đó trở thành một tỉnh của Liên bang Tây Ấn, quốc gia tồn tại một thời gian ngắn, vào năm 1958. Khi liên bang khu vực của các đảo của Anh tan rã vào năm 1962, Saint Christopher-Nevis-Anguilla dính líu đến các phong trào muốn đưa nó nào một liên minh khác trong khu vực Caribbean.

Saint Christopher-Nevis-Anguilla
1882–1983
Quốc kỳ Saint Christopher-Nevis-Anguilla
Quốc kỳ
Quốc huy Saint Christopher-Nevis-Anguilla
Quốc huy

Tổng quan
Vị thếThuộc địa
Thủ đôBasseterre (chung)
Charlestown (Nevis),
The Valley (Anguilla)
Ngôn ngữ thông dụngtiếng Anh
Chính trị
Chính phủQuân chủ lập hiến
Nữ hoàng 
Lịch sử 
• Thành lập
3 tháng 1 1882
• Giải thể
19 tháng 9 1983
Địa lý
Diện tích 
• 
351 km2
(136 mi2)
Kinh tế
Đơn vị tiền tệdollar Đông Caribbean (XCD)
Tiền thân
Kế tục
Liên bang Tây Ấn
Anguilla
Saint Kitts và Nevis

Vào năm 1967, lãnh thổ của Saint Christopher-Nevis-Anguilla được trao cho quyền tự trị nội bộ đầy đủ. Vào năm 1971, đảo Anguilla tích cực yêu cầu và tách ra thành công; vào năm 1980, sự chia tách khỏi Liên bang Saint Kitts và Nevis được chính thức chấp thuận. Phần quốc gia còn lại trở thành quốc gia độc lập với tên Saint Kitts và Nevis vào năm 1983, và Anguilla ngày nay vẫn là một lãnh thổ hải ngoại của Anh.

Tham khảo sửa