Salvador

trang định hướng Wikimedia

Salvador có thể chỉ:

Địa danhSửa đổi

Nhân vậtSửa đổi