San Giorgio Maggiore là một đảoVenezia, tỉnh Venezia, phía bắc nước Ý. Đảo này nằm ở phía đông Giudecca và phía nam của nhóm đảo chính. Đảo này bao quanh bởi Canale della Grazia, Canale della Giudecca, Saint Mark Basin, Canale di San Marcophá phía nam. Nó tạo thành một phần San Marco sestiere.

San Giorgio Maggiore trong Venezia.
Cảnh San Giorgio Maggiore.

Tham khảo sửa