San Jose là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Tarlac, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 29.440 người trong 5.860 hộ.

Bản đồ Tarlac với vị trí của San Jose
Bản đồ Tarlac với vị trí của San Jose

Các đơn vị hành chính sửa

San Jose được chia thành 13 barangay.

 • Burgos
 • David
 • Iba
 • Labney
 • Lawacamulag
 • Lubigan
 • Maamot
 • Mababanaba
 • Moriones
 • Pao
 • San Juan de Valdez
 • Sula
 • Villa Aglipay

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Tarlac