Sangkae là một huyện (‘‘srok’’) của tỉnh Battambang, một tỉnh ở tây bắc Campuchia.

Sangkae
Thống kê
Quốc gia:  Campuchia
Tỉnh: Tỉnh Battambang

Hành chính sửa

Huyện này được chia thành 10 xã (khum)[1].

Xã và làng sửa

Khum (xã) Phum (làng)
Anlong Vil Chrab Veal, Beng, Anlong Vil, Ou Muni Muoy, Ou Muni Pir, Chumnik, Puk Chhma, Spong, Svay Kang
Norea Norea Muoy, Norea Pir, Balat, Ta Kok
Ta Pon Boeng Tuem, Svay Sa, Samdach, Basaet, Ta Pon
Roka Chhung Tradak, Pou Batdambang, Ambaeng Thngae, Roka, Ta Haen Muoy, Ta Haen Pir
Kampong Preah Prey Chaek, Panhnha, Kralanh, Kampong Preah, Andoung Trach, Srah Kaev
Kampong Preang Sambok Ak, Sala Trav, Kach Roteh, Thmei, Os Tuk, Kbal Thnal
Reang Kesei Tuol Snuol, Voat Kandal, Reang Kesei, Reang Kraol, Prey Svay, Svay Cheat, Boeng Veaeng, Damnak Dangkao, Kakaoh Kambot
Ou Dambang Muoy Voat Ta Moem, Baoh Pou, Ou Khcheay, Ou Sralau, Voat Chaeng, Samraong Kaong
Ou Dambang Pir Ou Dambang, Svay Chrum, Kampong Mdaok, Svay Thum, Dambouk Khpos, Tuol Lvieng
Voat Ta Muem Kampong Ampil, Kampong Chlang, Ou Sralau, Ou Khcheay, Sla Kram, Anlong Lvea

Tham khảo sửa

  1. ^ “Statistics of the Cambodian Government”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2008.