Mở trình đơn chính
Vị trí của Santa Bárbara

Santa Bárbara là một trong 18 tỉnh (departamentos) của Honduras. Tỉnh lỵ là Santa Bárbara. Tỉnh này có diện tích 5.115 km², dân số năm ước khoảng 368.298 người.

Các đô thịSửa đổi

Tham khảoSửa đổi