Santa Maria di Sala

Santa Maria di Sala là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Santa Maria di Sala có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 15.521 người. Đô thị Santa Maria di Sala có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

Tham khảoSửa đổi