Sao Phòng hay Phòng Tú (Chữ Hán: 房宿) hoặc Phòng Nhật Thố (房日兔) là một trong 28 chòm sao tức Nhị thập bát tú theo cách chia của thiên văn học cổ đại Trung Quốc. Sao Phòng thuộc vào nhóm sao phương Đông ứng với Thanh Long trong Tứ tượng.

Bản đồ sao Phòng

Vị tríSửa đổi

Sao Phòng (chỉ 4 sao mang tên Phòng trong chòm) nằm về phía nam Xích đạo trời khoảng 20 đến 30 độ, trên góc giờ 16h. Nó là phần đầu của chòm Thiên Hạt theo thiên văn phương Tây, nó cùng với sao Tâm (chỉ 3 sao mang tên Tâm trong chòm sao Tâm Tú) được dân gian quen gọi là mũ Thần Nông.

Các saoSửa đổi

Tên Hán-Việt Chữ Hán Chòm sao phương Tây Số sao
Phòng Thiên Yết 4
Câu Kiềm 鉤鈐 Thiên Yết 4
Kiện Bế 鍵閉 Thiên Yết 1
Phạt Thiên Yết/Thiên Bình 3
Đông Hàm 東咸 Xà Phu 4
Tây Hàm 西咸 Thiên Yết/Thiên Bình 4
Nhật Thiên Bình 1
Tụng Quan 從官 Sài Lang 2

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi