Sao Quỷ (tiếng Trung: 鬼宿; bính âm: Guǐ Xiù; Hán-Việt: Quỷ tú) là một trong nhị thập bát tú của chòm sao Trung Quốc cổ đại. Nó là một trong những chòm sao nằm ở phương nam của Chu Tước.

Bản đồ sao Quỷ

Quần sao

sửa
Hán-Việt Trung Chòm sao Số lượng sao Ý nghĩa
Quỷ Cự Giải 4 Ma quỷ.
Tích Thi 積尸 Cự Giải 1 Thi thể, thi khí.
Quán Cự Giải 4 Cảnh báo hỏa hoạn.
Thiên Cẩu 天狗 La Bàn/Thuyền Phàm 7 Chó trời.
Ngoại Trù 天樽 Trường Xà 6 Bếp bên ngoài.
Thiên Xã 天社 Thuyền Phàm 6 Quan quản lý miếu thổ địa trên trời.
Thiên Ký 天記 Thuyền Phàm 1 Quan kiểm tra tuổi của gia súc, thú y.

Tham khảo

sửa