Sao khổng lồ sáng là các sao khổng lồ có độ sáng độ II trong phân loại quang phổ Yerkes. Đây là những ngôi sao nằm giữa ranh giới giữa những sao khổng lồsao siêu khổng lồ bình thường, dựa trên quang phổ của chúng.[1]

Ví dụ về sao khổng lồ sáng

sửa

Những ngôi sao nổi tiếng được xếp vào nhóm những sao khổng lồ sáng bao gồm:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Abt, Helmut A. (1957). "Line Broadening in High-Luminosity Stars. I. Bright Giants". Astrophysical Journal. 126: 503. Bibcode:1957ApJ...126..503A. doi:10.1086/146423.