Sao y công chứng

Sao y công chứng là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực về việc bản sao được chép lại y nguyên bản gốc[1]. Đây thuộc nghiệp vụ chứng thực[2], tuy nhiên mọi người thường gọi là sao y công chứng vì nó thường được thực hiện ở Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan có thẩm quyền sao y công chứng[3]Sửa đổi

Văn bản tiếng ViệtSửa đổi

  • Ủy ban nhân dân cấp phường xã trở lên
  • Văn phòng công chứng, phòng công chứng

Văn bản có yếu tố tiếng nước ngoàiSửa đổi

  • Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện
  • Văn phòng công chứng, phòng công chứng

NguồnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Luật công chứng 2014”.
  2. ^ “Chứng thực là gì? Phân biệt chứng thực và công chứng”.
  3. ^ “Nghị định Số 23/2015/NĐ-CP”.