Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Saturanga với các quân ở vị trí ban đầu. Khác với cờ vua, hai quân Hậu của Saturanga không cùng cột.

Saturanga / Chaturanga (chữ Phạn caturaṅga चतुरङ्ग) là một trò chơi (Ấn Độ) thời Gupta được cho là thủy tổ của các loại cờ như cờ vua, shogi của Nhật Bản và có liên hệ với cờ tướng của Trung Quốc.

Trò chơi này được phát triển trong giai đoạn Vương quốc Gupta, Ấn Độ vào khoảng thế kỷ 6. Đến thế kỷ 7, Saturanga được du nhập vào Vương quốc Sasanid với tên mới là Shatranj, và từ đó phổ biến đến châu Âu trong thời kỳ Hậu Trung cổ.

Giới thiệuSửa đổi

Luật chơiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi