Sayakumane hay Photi (1710 - 1791), vương hiệu đầy đủ là Somdetch Brhat Chao Brhat Bodhi Chao Angka Luang Jaya Kumara là vị vua thứ hai của Vương quốc Champasak, trị vì từ năm 1738 đến khi mất năm 1791.[1][2][3]

Sayakumane
Vua Champasak
Tại vị1738 - 1791
Đăng quang1738
Tiền nhiệmNokasad
Thông tin chung
Sinh1710, Champasak
Mất1791, Champasak
Thân phụNokasad
Tôn giáoPhật giáo Nam tông

Ông là con trưởng của vua Nokasad (hay Soi Sisamut), kế vị khi vua cha mất năm 1738. Ông có một con trai và hai con gái. Con trai là Anga Sadet Chao Fa Jaya (Hoàng tử) Anuramangkara (No Muang).[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 (ISBN 359810491X), Art. "Laos", Period of Tripartition/ Periode der Dreiteilung Luang Prabang. p. 1740. (tiếng Anh) & (tiếng Đức)
  3. ^ a b Christopher Buyers (12/2014) The Khun Lo Dynasty, Genealogy - Champasakti. Truy cập 1/04/2019.