Chi Nứa, tên khoa học Schizostachyum[3], là một chi tre[4][5] trong họ Hòa thảo (Poaceae).[6]

Schizostachyum
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
(không phân hạng)Commelinids
Bộ (ordo)Poales
Họ (familia)Poaceae
Phân họ (subfamilia)Bambusoideae
Liên tông (supertribus)Bambusodae
Tông (tribus)Bambuseae
Phân tông (subtribus)Melocanninae
Chi (genus)Schizostachyum
Nees
Loài điển hình
Schizostachyum blumei
Nees
Danh pháp đồng nghĩa[1][2]
 • Teinostachyum Munro
 • Dendrochloa C.E.Parkinson
 • Leptocanna L.C.Chia & H.L.Fung
 • Stapletonia P.Singh, S.S.Dash & P.Kumari

Loài sửa

Chi Nứa gồm các loài:[1][7]

 1. Schizostachyum aciculare - Borneo, Malaysia, Indochina
 2. Schizostachyum aequiramosum - Java
 3. Schizostachyum alopecurus - New Guinea
 4. Schizostachyum andamanicum - Andaman Islands
 5. Schizostachyum arunachalensis - Arunachal Pradesh
 6. Schizostachyum atrocingulare - Sumatra
 7. Schizostachyum auriculatum - Quảng Tây
 8. Schizostachyum bamban - Sumatra
 9. Schizostachyum beddomei - Ấn Độ
 10. Schizostachyum blumei - from Việt Nam to Java
 11. Schizostachyum brachycladum - from Việt Nam to Java
 12. Schizostachyum brachythyrsus - New Guinea
 13. Schizostachyum castaneum - Bali
 14. Schizostachyum caudatum - Java, Sumatra
 15. Schizostachyum chinense - Vân Nam
 16. Schizostachyum copelandii - New Guinea
 17. Schizostachyum coradatum - Giang Tây
 18. Schizostachyum cornutum - Sumatra
 19. Schizostachyum curranii - Philippines
 20. Schizostachyum cuspidatum - Sumatra
 21. Schizostachyum diaoluoshanense - Hải Nam
 22. Schizostachyum distans - Myanmar
 23. Schizostachyum dullooa - Eastern Himalayas, Myanmar, Việt Nam
 24. Schizostachyum dumetorum - Quảng Đông, Giang Tây
 25. Schizostachyum flexuosum - Borneo
 26. Schizostachyum funghomii - Arunachal Pradesh, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Việt Nam; naturalized in Honduras, Puerto Rico
 27. Schizostachyum glaucifolium - Marquesas
 28. Schizostachyum glaucocladum - Kalimantan
 29. Schizostachyum gracile - Việt Nam, Malaysia bán đảo
 30. Schizostachyum grande - Lào, Malaysia bán đảo
 31. Schizostachyum griffithii - Assam, Myanmar
 32. Schizostachyum hainanense - Hải Nam, Việt Nam
 33. Schizostachyum hantu - Sarawak
 34. Schizostachyum insulare - Malaysia bán đảo
 35. Schizostachyum iraten - Java
 36. Schizostachyum jaculans - Hải Nam, Thái Lan, Peninsular Malaysia
 37. Schizostachyum kalpongianum - Andaman Islands
 38. Schizostachyum khoonmengii - Brunei
 39. Schizostachyum latifolium - Sumatra, Malaysia bán đảo
 40. Schizostachyum lengguanii - Malaysia bán đảo
 41. Schizostachyum lima - Philippines, Sulawesi, Maluku, New Guinea, Bismarck Archipelago, Quần đảo Solomon
 42. Schizostachyum lumampao - Philippines
 43. Schizostachyum lutescens - Sumatra
 44. Schizostachyum mampouw - Sumatra
 45. Schizostachyum mannii - Assam
 46. Schizostachyum ninhthuanense - Việt Nam
 47. Schizostachyum perrieri - Madagascar
 48. Schizostachyum pilosum - Sabah
 49. Schizostachyum pingbianense - Vân Nam
 50. Schizostachyum pleianthemum - Sumatra
 51. Schizostachyum pseudolima - Hải Nam, Việt Nam
 52. Schizostachyum rogersii - Myanmar, Andaman Islands
 53. Schizostachyum sanguineum - Vân Nam
 54. Schizostachyum seshagirianum - Arunachal Pradesh
 55. Schizostachyum silicatum - Sumatra
 56. Schizostachyum terminale - Malaysia bán đảo
 57. Schizostachyum tessellatum - Quần đảo Solomon
 58. Schizostachyum textorium - Philippines
 59. Schizostachyum undulatum - Sumatra
 60. Schizostachyum wanshishanense - Phúc Kiến
 61. Schizostachyum warburgii - Maluku
 62. Schizostachyum whitei - New Guinea
 63. Schizostachyum yalyense - Việt Nam
 64. Schizostachyum zollingeri - from Việt Nam to Java
Các loài chuyển sang chi khác[1]

Chú thích sửa

 1. ^ a b c Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. ^ Flora of China Vol. 22 Page 50 岭南竹属 si lao zhu shu Schizostachyum Nees in Martius et al.
 3. ^ Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Văn Tiến, "Kết quả xây dựng danh sách Tre trúc Việt Nam"[liên kết hỏng]
 4. ^ Nees von Esenbeck, Christian Gottfried Daniel. 1829. Flora Brasiliensis seu Enumeratio Plantarum 2(1): 535 in Latin
 5. ^ Tropicos, Schizostachyum Nees
 6. ^ The Plant List (2010). Schizostachyum. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2013.[liên kết hỏng]
 7. ^ The Plant List search for Schizostachyum

Liên kết ngoài sửa