Sebacinales

mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt

Sebacinales là một bộ nấm trong lớp Agaricomycetes. Bộ nấm này có phân bố rộng rãi toàn cầu, thường mọc cạn và phát triển nhờ quan hệ cộng sinh với nhiều loài cây, trong đó có lan.[1] Bộ nấm chỉ có một họ duy nhất là Sebacinaceae, chứa 8 chi, tương ứng với 29 loài.[2]

Sebacinales
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Sebacinales
M.Weiss, Selosse, Rexer, A.Urb & Oberw. (2004)
Họ (familia)Sebacinaceae
K.Wells & Oberw. (1982)
Chi điển hình
Sebacina
Tul. & C.Tul. (1873)
Danh sách chi

Xem thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Cannon PF, Kirk PM (2007). Fungal Families of the World. Wallingford, UK: CAB International. tr. 328. ISBN 0-85199-827-5.
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CAB International. tr. 627. ISBN 0-85199-826-7.