Second

trang định hướng Wikimedia

Second có thể là:

  • 2 (số), số thứ tự trong tiếng Anh (còn được viết là 2d hoặc 2nd)
  • Giây, đơn vị thời gian trong tiếng Anh

Giải trí

sửa