Seiwa Genji

Gia tộc Genji có tổ tiên là Hoàng tự của Thiên hoàng thứ 56 Seiwa

Seiwa Genji (清和源氏? Thanh Hòa Nguyên thị) là chi tộc thành công và quyền lực nhất của gia tộc Nhật Bản Minamoto, là hậu duệ của Thiên hoàng Seiwa. Nhiều trong số những chiến binh Minamoto xuất sắc nhất, bao gồm Minamoto no Yoshiie, Minamoto no Yoritomo, người lập ra Mạc phủ Kamakura; và Ashikaga Takauji, người lập ra Mạc phủ Ashikaga đều thuộc dòng này. Tokugawa Ieyasu (1543-1616), người lập ra Mạc phủ Tokugawa, cũng tuyên bố có gốc gác từ dòng dõi này. Tên gia đình được đặt theo Thiên hoàng Seiwa, ông của Minamoto no Tsunemoto, tộc trưởng của Seiwa Genji.

Seiwa Genji
清和源氏
Mon của Gia tộc Minamoto, mà Seiwa Genji là một chi tộc
Gia tộc mẹGia tộc Minamoto
Người sáng lậpMinamoto no Tsunemoto (源経基)
Thành lậpthế kỷ 10
Chi tộc nhánhGia tộc Ashikaga
Gia tộc Hatakeyama
Gia tộc Hosokawa
Gia tộc Imagawa
Gia tộc Mori
Gia tộc Nanbu
Gia tộc Nitta
Gia tộc Ogasawara
Gia tộc Ota
Gia tộc Satake
Gia tộc Satomi
Gia tộc Shiba
Gia tộc Takeda
Gia tộc Toki
các gia tộc khác

Thiên hoàng Seiwa là cha của Thái tử Sadazumi (貞純親王 Sadazumi Shinnō) (873-916) - cha của Minamoto no Tsunemoto (源経基) (894-961), tộc trưởng của Seiwa Genji, là gốc gác của các hậu duệ Seiwa Genji. Nhiều gia đình samurai thuộc dòng này và đã sử dụng tên gia tộc "Minamoto" trong ghi chép chính thức, bao gồm Gia tộc Ashikaga, Gia tộc Hatakeyama, Gia tộc Hosokawa, Gia tộc Imagawa, Gia tộc Mori, Gia tộc Nanbu, Gia tộc Nitta, Gia tộc Ogasawara, Gia tộc Ota, Gia tộc Satake, Gia tộc Satomi, Gia tộc Shiba, Gia tộc Takeda, Gia tộc Toki, trong số các gia tộc khác. Gia tộc ShimazuTokugawa cũng tuyên bố thuộc về dòng này.

Một nhóm Thần xã có kết nối chặt chẽ với gia tộc này được biết đến với tên gọi Ba Thần xã Genji (源氏三神社 Genji San Jinja).

Cây gia đình

sửa

Các cây gia đình sau đây là một danh sách không đầy đủ của Seiwa Genji và các gia tộc phân nhánh từ chi tộc.

Huyền thoại: Đường nét liền biểu thị quan hệ huyến thống; đường đứt nét biểu thị quan hệ nhận nuôi. Một dấu sao chỉ một tăng nhân (người không được phép giữ lại tên Minamoto).

Năm hoàng tử đầu tiên của Thiên hoàng Seiwa

sửa

Hậu duệ của Hoàng tử Sadazumi

sửa

Các hoàng tử khác của Thiên hoàng Seiwa

sửa

Settsu Genji

sửa

Yamato Genji

sửa

Kawachi Genji

sửa

Hậu duệ của Yoshimitsu

sửa

Hậu duệ của Mitsumasa

sửa

Hậu duệ của Mitsuyoshi

sửa

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa
  • Sansom, George (1958). 'A History of Japan to 1334'. Stanford, California: Stanford University Press.
  • Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.