Serembanthành phốbang Negeri Sembilan, Malaysia. Thành phố Seremban có diện tích 959 km²; dân số thời điểm năm 2010 là 439.296 người. Đây là thành phố đông dân thứ 14 Malaysia theo dân số.

Tham khảoSửa đổi