Sertão (phát âm tiếng Bồ Đào Nha[sɛhˈtɐ̃w̃]) là một trong bốn phân vùng chính của miền đông bắc Brasil.

Sertão Brasileiro
Sertão in northeastern Brazil
Sertão in northeastern Brazil
Phân vùng của đông bắc Brasil 1 • Meio-norte, 2 • Sertão, 3 • Agreste, 4 • Zona da Mata
Phân vùng của đông bắc Brasil
1 Meio-norte, 2 Sertão, 3 Agreste, 4 Zona da Mata
Quốc giaBrasil

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Địa lý Brasil