Setepenre (công chúa)

Setepenre hay Sotepenre là một công chúa Ai Cập cổ đại thuộc triều đại thứ 18; là con gái thứ sáu và cuối cùng của Pharaoh Akhenaten và nữ hoàng trưởng của ông Nefertiti.[1]

Setepenre viết bằng chữ tượng hình
N5
U21
Q3
N35
B1

Setepenre
Stp n Rꜥ
Sự lựa chọn của Ra
Con gái của Pharaoh Akhenaten và Nữ hoàng Nefertiti
3daughters-Akhenaten.jpg
Từ trái sang phải: Setepenre, Neferneferure, và Neferneferuaten Tasherit tại Durbar vào năm 12.

gia đìnhSửa đổi

Setepenre (tên của bà có nghĩa là Chosen của Re) được sinh ra vào khoảng năm thứ 9 [2] đến năm thứ 11 trong thời đại của cha bà là Akhenaten tại thành phố Akhetaten.[3] Bà có năm chị gái tên là Meritaten, Meketaten, Ankhesenpaaten, Neferneferuaten Tasherit và Neferneferure.[4]

Đời sốngSửa đổi

Một trong những miêu tả sớm nhất về Setepenre là trong một bức bích họa từ Nhà vua ở Amarna. Bà được miêu tả đang ngồi trên đùi của mẹ Nefertiti. Bức bích họa bị hư hại nhiều và chỉ còn một phần nhỏ của Setepenre còn lại trên Bức bích họa có niên đại khoảng năm thứ 9 của vua Akhenaten và cả gia đình được miêu tả.[2][3]

Lần tiếp theo sáu công chúa xuất hiện cùng nhau là vào năm thứ 12, vào ngày thứ tám của tháng thứ hai của mùa đông, trong cái gọi là sự tiếp đón của các bộ lạc nước ngoài Sự kiện này được mô tả trong lăng mộ Amarna của Meryre II và Huya. Trong lăng mộ của Meryre II, AkhenatenNefertiti được hiển thị ngồi trong một ki-ốt, nhận được cống phẩm từ các vùng đất ở nước ngoài. Con gái của cặp vợ chồng hoàng gia được thể hiện đứng sau lưng bố mẹ. Setepenre là con gái cuối cùng trong đó và thấp hơn. Bà đang đứng ngay sau chị gái Neferneferure, người đang cầm một con linh dương. Setepenre được thể hiện đang vươn tới để chạm tay vào con linh dương.[5]

Chết và chôn cấtSửa đổi

Trên tường C trong phòng  Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {\displaystyle <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>\alpha} </mi></mstyle></mrow> </math>    </img> của lăng mộ hoàng gia Akhenaten, tên của năm công chúa được liệt kê, tên của Neferneferure được dán trên và chỉ có bốn trong số các công chúa được miêu tả. Điều này có lẽ có nghĩa là Setepenre chết trước Neferneferure, và có khả năng Setepenre đã chết vào khoảng năm 13 hoặc 14, trước khi bà đến sinh nhật lần thứ sáu. Vì bà không được hiển thị trên Tường B trong phòng Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {\displaystyle <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>\gamma} </mi></mstyle></mrow> </math>    </img> , nơi gia đình hoàng gia thương tiếc cái chết của công chúa thứ hai Meketaten, có khả năng bà cũng đã chết trước Meketaten, có lẽ trước khi việc xây dựng lăng mộ hoàng gia đủ để cho phép chôn cất. Bà ấy có thể là người đầu tiên trong số các công chúa chết.[2] Có thể cơ thể bà sau đó đã được chuyển đến Phòng Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {\displaystyle <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>\alpha} </mi></mstyle></mrow> </math>    </img> của lăng mộ hoàng gia.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bản mẫu:Dodson
  2. ^ a ă â Tyldesley, Joyce. Nefertiti: Egypt's Sun Queen. Penguin. 1998. ISBN 0-670-86998-8
  3. ^ a ă Aldred, Cyril, Akhenaten: King of Egypt,Thames and Hudson, 1991 (paperback), ISBN 0-500-27621-8
  4. ^ a ă Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2004. ISBN 0-500-05128-3
  5. ^ Murnane, William J., Texts from the Amarna Period in Egypt, Society of Biblical Literature, 1995 ISBN 1-55540-966-0