Sher Singh (4 tháng 12 năm 1807 - 15 tháng 9 năm 1843) là Maharaja thứ tư của đế quốc Sikh. Triều đại của ông bắt đầu vào ngày 18 tháng 1 năm 1840 sau cuộc tấn công của ông vào Lahore, kết thúc thời gian ngắn nhiếp chính của Maharani Chand Kaur[2]. Ông bị ám sát vào ngày 15 tháng 9 năm 1843 bởi Ajit Singh Sandhawalia.[2]

Sher Singh
Maharaja của Punjab
Maharaja của Lahore
Sarkar-i-Wallah[1]
Sarkar Khalsaji[1]
Vua của đế quốc Sikh
Tại vị18 tháng 1 năm 1841 - 15 tháng 9 năm 1843
Tiền nhiệmNau Nihal Singh
Kế nhiệmDuleep Singh
Thông tin chung
Sinh4 tháng 12 năm 1807
Mất15 tháng 9 năm 1843
Thân phụRanjit Singh
Thân mẫuDatar Kaur
Tôn giáoSikh giáo

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Suri., Sohan Lal (1961). Umdat-ut-tawarikh ['Umdat at-tawārīh, engl.] An outstanding original source of Panjab history by Lala Sohan Lal Suri. OCLC 163394684.
  2. ^ a b Syad Muhammad Latif, Lahore: Its History, Architectural Remains and Antiquities: With an Account of Its Modern Institutions, Inhabitants, Their Trade, Customs, Printed at the New Imperial Press, 1892