Shibuya

trang định hướng Wikimedia

Shibuya (tiếng Nhật: 渋谷) là một tên địa danh và tên người Nhật Bản, có thể là:

Địa danh Sửa đổi

Người Sửa đổi