Siêu âm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Siêu âm là âm thanh có tần số cao hơn tần số tối đa mà tai người nghe thấy (cao hơn 20 kHz). Siêu âm cũng có thể chỉ đến: