Trong giới hạn của cao độ, Si (tiếng AnhSi hoặc Ti), ký hiệu là B (phổ biến) hoặc H (sử dụng ở một số quốc gia châu Âu) là nốt nhạc thứ bảy của phần cố định quy mô Do-Solfege và của âm giai Đô trưởng. Nốt sát âm dưới là A (đọc là La), sát âm trên là C (đọc là Đô). Khoảng trùng âm của nốt Si là Adouble sharp (đọc là La hai thăng, La thăng kép) hoặc C (đọc là Đô giáng), mà theo định nghĩa là giảm một nửa cung Đô - C (tức Si thăng - B) hoặc tăng một nửa cung La thăng - A (tức Si giáng - B).

Nốt Si 4 (B4) biểu diễn theo Khóa Sol

Nốt Si là chất liệu sáng tác âm nhạc chính cho các cung Si trưởngSi thứ.

Âm giai

sửa

Các âm giai phổ biến khởi đầu bằng nốt Si

sửa
  • B Ionian: B C D E F G A B
  • B Dorian: B C D E F G A B
  • B Phrygian: B C D E F G A B
  • B Lydian: B C D E F G A B
  • B Mixolydian: B C D E F G A B
  • B Aeolian: B C D E F G A B
  • B Locrian: B C D E F G A B

Tham khảo

sửa