Tham khảoSửa đổi

Cung: Si giáng trưởng
Bộ khóa:  
Âm giai:  
Hợp âm:  

Chất liệu sáng tác âm nhạc với cung chính là nốt Si giáng, và thuộc thể trưởng.

Vị trí âm giai Si giáng trên phím Dương cầm  

Tác phẩm cổ điển có sử dụng cung nàySửa đổi

  Thể nhạc
Cổ điển
Trưởng tự nhiên
Trưởng hòa âm
Trưởng giai điệu
Thứ tự nhiên
Thứ hòa âm
Thứ giai điệu
Trung cổ
Ionian
Dorian
Phrygian
Lydian
Mixolidian
Aeolian
Hiện đại
Bán cung
Toàn cung
Blues
Ngũ cung
Trung hoa
Nhật bản
Tây nguyên VN

Tác phẩm khác có sử dụng cung nàySửa đổi

Bài hát Việt có sử dụng cung nàySửa đổi

Nốt nhạc chính của bản nhạc hoặc đoạn nhạc, rơi vào một âm thanh trong 12 âm của phím Dương cầm, và nốt nhạc chính này được gọi là Cung chính của tác phẩm âm nhạc.
Vì có sự đồng âm nên cung nhạc sẽ mang một tên nốt trong 17 tên nốt khác nhau.

Nốt nhạc chính cũng là Bậc I (Tonic) của âm giai.