Sinh

trang định hướng Wikimedia

Sinh trong tiếng Việt có thể là: