Trong sinh thái học, sinh cảnh hay nơi ở là vùng không gian mà quần thể hoặc quần xã sinh sống, bao gồm tất cả các yếu tố vật lí, hoá học xung quanh chúng.[1][2][3][4]

Rạn san hôkhu bảo tồn quần đảo Phượng Hoàng là một sinh cảnh giàu sinh vật biển.

Nội hàmSửa đổi

 • Đây là thuật ngữ trong sinh học, trong tiếng Anh là habitat dùng để chỉ "ngôi nhà" tự nhiên của các loại sinh vật. Đó là một vùng sinh thái hay môi trường có các loài động, thực vật đặc biệt hoặc các sinh vật khác sinh sống ở đó.[5][6] Nó là môi trường tự nhiên mà các sinh vật sinh sống, hoặc môi trường vật lý, hoá học bao bọc xung quanh các loài.[7]
 • Khái niệm habitat (nơi ở) có nội dung như khái niệm biotope (sinh cảnh).

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Campbell và cộng sự: "Sinh học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.
 2. ^ “Habitat (ECOLOGY)”.
 3. ^ Vũ Trung Tạng: "Cơ sở sinh thái học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
 4. ^ "Sinh học 12" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2019.
 5. ^ “Habitat”. Merriam-Webster Dictionary. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012.
 6. ^ Abercrombie, M.; Hickman, C.J.; Johnson, M.L (1966). A Dictionary of Biology. London: Penguin Reference Books.
 7. ^ “Living Things: Habitats and Ecosystems”. The Franklin Institute. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Liên kết ngoàiSửa đổi

 •   Định nghĩa của habitat tại Wiktionary
 •   Phương tiện liên quan tới Habitats tại Wikimedia Commons