Sinh học lượng tử

Sinh học lượng tử là ngành sinh học áp dụng các kết quả của cơ học lượng tử vào các đối tượng và vấn đề sinh học. Thông thường nó liên quan tới những đặc điểm lượng tử "không tầm thường" như chồng chập lượng tử, tính bất định xứ, vướng víu lượng tửhiệu ứng xuyên hầm, thay vì các ứng dụng "tầm thường" như liên kết hóa học vốn áp dụng cho sinh học đơn giản bằng cách diễn dịch hóa học lượng tử.

Nhà vật lýsinh học lý thuyết người Áo Erwin Schrödinger là một trong những nhà khoa học đầu tiên đề xuất nghiên cứu lĩnh vực này trong cuốn sách viết năm 1944 với tựa đề "What is Life" (Sự sống là gì?)

Đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi