Sinh trưởng thứ cấp

Sinh trưởng thứ cấp là quá trình sinh trưởng ở thực vật do sự phân chia của các mô phân sinh bên (lateral meristems) làm thực vật phát triển thân, rễ theo chiều ngang (làm nó to ra). Làm nó lụi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi