Sinh vật đơn bào

Sinh vật đơn bào là các sinh vật mà cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào này có thể là sinh vật nhân sơ hoặc sinh vật nhân chuẩn. Một số sinh vật đơn bào có thể hợp tác với nhau để phát triển thành tập đoàn.

Tảo bong bóng Valonia ventricosa, một trong những sinh vật đơn bào to nhất với đường kính hơn 1 cm[1]

Hầu hết các sinh vật nguyên sinh đều là đơn bào.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi