Sirte (định hướng)

(đổi hướng từ Sirte)

Sirte có thể là chỉ:

Xem thêmSửa đổi