So Phim (1925-1978), còn có tên là So Vanna, Ông là một Đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Khmer, sau là Ủy viên thường vụ phó Chủ tịch Quốc hội của nhà nước Campuchia Dân Chủ (tức Khmer Đỏ). Vào ngày 3 tháng 6 năm 1978 khi đang giữ chức Bí thư khu Đông, So Phim bị Pol Pot kết tội phản bội và ông đã tự sát trong một cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu của Khmer Đỏ.

So Phim
Thông tin cá nhân
Sinh1925
Svay Rieng, Campuchia
Mất3 tháng 6 năm 1978

Tiểu sửSửa đổi

So Phim sinh năm 1925 trong một gia đình nông dân tại Svay Rieng thuộc miền Đông Campuchia.

Trong những năm 1945 ông tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Campuchia do các thành viên cánh tả của phong trào Khmer Issarak tổ chức.

Vào tháng 8 năm 1951, So Phim là một trong năm thành viên sáng lập của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và cũng là tiền thân của Đảng Cộng sản Khmer.

Năm 1963, Pol Pot đứng ra tổ chức đại hội Đảng công nhân Campuchia lần thứ hai và So Phim được bầu làm thành viên thay thế của ủy ban trung ương của Đảng Công nhân Campuchia mới được thành lập.

Thời kỳ Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975 đến 1979, ông là ủy viên thường vụ phó chủ tịch Quốc hội và là người lãnh đạo khu vực phía Đông. Trong Ban thường vụ trung ương Đảng (được gọi là Angkar) lúc đó ông xếp hàng thứ sáu. Có thời điểm ông được xếp vào hàng thứ ba trên cả Ieng SaryVorn Vet.

Với vai trò là người lãnh đạo khu Đông. Nơi mà Pol Pot tin rằng có cảm tình sâu nặng và "thân" với Việt Nam nên So Phim là người đứng đầu trong danh sách thanh trừng và xử tử của Khmer Đỏ. Cuối tháng 5 năm 1978 ông bị Pol Pot kết tội "phản bội" và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 3 tháng 6 năm 1978, So Phim bị bao vây bởi quân lính khu Tây Nam do Ta Mok chỉ huy. Cùng ngày ông tự sát.

Tham khảoSửa đổi