So sánh các trình duyệt web

bài danh sách Wikimedia

Đây là bảng so sánh các trình duyệt web hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Thị phần trong năm 2012
Chrome: 29,03%
Internet Explorer: 22,54%
Firefox: 19,26%
Safari: 15,59%
Android: 4,59%
Opera: 4,53%
Khác: 4,46%
Xem thêm: Danh sách các trình duyệt web
Thị phần người dùng trình duyệt web được mô tả ở dạng sơ đồ hình tròn. Nguồn: Stat Counter [1]
  Google Chrome (68,91%)
  Mozilla Firefox (9,25%)
  Safari (8,68%)
  Microsoft Edge (4,51%)
  Internet Explorer (4,45%)
  Khác (4,2%)

Chạy trên các hệ điều hànhSửa đổi

Phép so sánh này phụ thuộc vào các trình duyệt được viết để chạy trên các hệ điều hành khác nhau, hiện nay nó được tính trên các hệ điều hành Windows, Linux, Unix, Mac OS, BSD.

Trình duyệt Windows Mac OS X Android iOS BSD Unix
Amaya Không Không
AOL Explorer Không Không Không Không Không
Avant Không Không Không Không Không
Camino Không Không Không Không Không
Dillo Một phần Không Không
ELinks Không Không
Flock Không Không Không
Galeon Không Không Không
Google Chrome Không Không
iCab Không Không Không Không
Internet Explorer Đi kèm Đã ngưng (5.2.3) Không Không Không Đã bỏ (5.0)
K-Meleon Không Không Không Không Không
Konqueror Một phần Không Không
Links Một phần Không Không
Lynx Không Không
Maxthon Không Không
Midori Không Không Không Không Không
Microsoft Edge Đi kèm Không Không Không Không Không
Mozilla Firefox
NetSurf Đã ngưng (7.2) Không Không
OmniWeb Không Không Không Không Không
Opera
e-Capsule TM Private Browser Không Không Không Không Không
Safari Đã bỏ (5.1.7) Đi kèm Không Đi kèm Không Không
SeaMonkey Không
Shiira Không Không Không Không Không
WorldWideWeb (NEXTSTEP only) Không Không Không Không Không Không
w3m Không Không
Trình duyệt Windows Mac OS X Android iOS BSD Linux

Phần bổ sung cho trình duyệtSửa đổi

Đây là các chức năng bổ sung cho trình duyệt được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp trình duyệt chính thức (chứ không phải bên thứ ba)

Trình duyệt Quản lý bookmark Quản lý download Qlý mật khẩu Qlý định dạng Kiểm tra chính tả Thanh tìm kiếm security-options separately settable per site
Amaya Không Không Không Không ?
AOL Explorer Không Không Không ?
Avant Không Không Bản mẫu:Refun ?
Camino ?
Dillo Một phần Không Không Không Không Một phần ?
ELinks ? Không Không ?
Epiphany Không ?
Flock Một phần Bản mẫu:Refun
Galeon Không Không ?
Google Chrome Một phần Không ?
iCab Không ?
Internet Explorer Bản mẫu:Refun Không Không Bản mẫu:Refun Một phần Bản mẫu:Refun
Internet Explorer for Mac ?
K-Meleon Không Không ?
Konqueror Bản mẫu:Refun ?
Links Không Không Không Không ?
Lynx Không Không Không Không Bản mẫu:Refun Không ?
Maxthon Bản mẫu:Refun ?
Midori Không Không Không Không Không ?
Mosaic Không Không Không Không Không ?
Mozilla Một phần Bản mẫu:Refun
Mozilla Firefox Một phần Bản mẫu:Refun
Netscape ?
Netscape Browser ? ?
Netscape Navigator Không Không Không Không Không ?
Netscape Navigator 9 ?
OmniWeb Một phần Bản mẫu:Refun
Opera Bản mẫu:Refun Bản mẫu:Refun
e-Capsule TM Private Browser Không ?
Safari ?
SeaMonkey Một phần Bản mẫu:Refun
Shiira ?
WorldWideWeb Không Không Không Không ?
w3m Không Không Không Không Không ?
Trình duyệt Quản lý bookmark Quản lý download Qlý mật khẩu Qlý định dạng Kiểm tra chính tả Thanh tìm kiếm security-options separately settable per site

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi