Định nghĩa

sửa

Cho    là hai tô pô trên  .

Nếu   ta nói   mịn hơn (finer, stronger, bigger)    thô hơn (weaker, smaller)  .

Ví dụ

sửa

Tôpô hiển nhiên là tô pô thô nhất và tô pô rời rạc là tô pô mịn nhất.

Tham khảo

sửa