Sol giáng trưởng là một cung thể trưởng dựa trên nốt Son giáng, bao gồm các nốt sau Sol giáng, La giáng, Si giáng, Si, Rê giáng, Mi giáng, Fa và Sol giáng. Bộ khóa của nó có 6 dấu giáng.

G♭ major
Giọng song songE♭ thứ
Giọng cùng tênF♯ thứ
Component pitches
G♭, A♭, B♭, C♭, D♭, E♭, F

Âm giai cung Sol giáng trưởng

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Mi giáng thứ và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Fa thăng thứ. Nó trùng âm với cung Fa thăng trưởng.

Sol giáng trưởng ít khi được sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng, nó thường được sử dụng khi chơi piano, như ở trong các khúc ngẫu hứng của Frédéric ChopinSchubert.

Các tác phẩm ở cung này sửa

Tham khảo sửa