"Solanum chrysophyllum" là một thực vật có hoa loài thuộc họ (Solanaceae). Có lẽ nó cùng với các loài trước đây xếp vào Solanum nhưng đã xếp lại sang chi Lycianthes, tuy vậy định danh chính xác vẫn còn chưa rõ[1].

"Solanum chrysophyllum"
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Solanales
Họ (familia)Solanaceae
Chi (genus)Lycianthes?
Loài (species)undetermined
Danh pháp hai phần
"Solanum chrysophyllum"
Dunal

Đây là loài đặc hữu của Ecuador. Tình trạng bảo tồn của nó hiện vẫn chưa rõ.[2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Montúfar & Pitman (2004), Solanaceae Source [2008]
  2. ^ Montúfar & Pitman (2004)

Tham khảoSửa đổi