Somphou hay Som Phou (1486-1501), danh xưng hoàng gia là Samdach Brhat-Anya Chao Jumbuya Raja Sri Sadhana Kanayudha, là vua thứ 14 của Vương quốc Lan Xang, trị vì từ năm 1495 đến năm 1500 thì bị người chú ruột phế truất.[1][2][3]

Som Phou
Vua Lan Xang
Tại vị1495 - 1500
Đăng quang1495
Nhiếp chínhVisunharat Thipath
Tiền nhiệmLasenthai
Kế nhiệmVisunharat Thipath
Thông tin chung
Sinh1486
Luang Prabang
Mất1501
Thân phụLasenthai
Tôn giáoPhật giáo Nam tông

Somphou là con vua Lasenthai, sinh năm 1486, và năm 1495 kế vị cha làm vua. Hai năm đầu người chú là hoàng tử Laksana Vijaya Kumara phò tá ông. Khi lớn tuổi hơn (11 tuổi) nhà vua bắt đầu cố gắng nắm quyền kiểm soát quyền lực. Đến năm 1500 người chú phế truất ông, lên ngôi là Vua Visunharat Thipath. Ông chết năm 1501 và không có con.[4][5]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Project: The Lao Kingdom of Lang-xang. 31/3/2018. Truy cập 1/04/2019.
  3. ^ Christopher Buyers, (10/2009) Lan Xang. The Khun Lo Dynasty. Genealogy. p. lanxang2. Truy cập 1/04/2019.
  4. ^ Viravong, Maha Sila. History of Laos Lưu trữ 2020-04-03 tại Wayback Machine. Paragon book reprint corp. New York, 1964. pp. 46-48
  5. ^ Simm, Peter & Simm, Sanda. The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History. Routledge, 2001. ISBN 0700715312.
  • Grant Evans (2002) A Short History of Laos: The Land in Between, Allen & Unwin, ISBN 1 86448 997 9.

Liên kết ngoài

sửa