Song Liêu (chữ Hán giản thể: 双辽市) là một thành phố cấp huyệnđịa cấp thị Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố này được thành lập ngày 7 tháng 6 năm 1996. Song Liêu có diện tích 3121,2 ki-lô-mét vuông, dân số 400.000 người. Mã số bưu chính là 136400. Về mặt hành chính, thành phố này được chia thành 9 trấn, 9 hương và 1 hương dân tộc.

  • Nhai đạo:
  • Trấn: Trịnh Gia Đồn, Mậu Lâm, Song Sơn, Ngọa Hổ, Phục Tiên, Hồng Kỳ, Vương Bôn, Pha Lê Sơn, Hưng Long.
  • Hương: Kiến Thiết, Mậu Lâm, Liễu Điều, Đông Minh, Tú Thủy, Quế Hoa, Tân Lập, Hướng Dương, Vĩnh Gia.
  • Hương dân tộc Mông Cổ Na Mộc Tư.

Tham khảo sửa