Cosmopolis XXI

(Đổi hướng từ Space Adventures C-21)

Cosmopolis XXI là một phương tiện của Nga được quảng cáo là một phương tiện dành cho du kịch không gian, tương tự như chương trình Tier One của Mojave Aerospace. Do viện thiết kế Myasishchev thiết kế chế tạo, nó sẽ được phóng đi từ máy bay mẹ M-55X (phát triển từ Myasishchev M-55).

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi