Spam

trang định hướng Wikimedia

Spam có thể là:

  • Spam (thực phẩm): một loại thức ăn chế biến đóng hộp được làm từ thịt lợn.
  • .Spam = Stupid Pointless Annoying Messages Tạm dịch: Những thông điệp ngu ngốc, khó chịu, vô nghĩa
  • Tên gọi của spambot.